Wolna Strefa

Luty 2021

Luty 2021

Opublikowano: 08.02.2021

,,Ca­łu­nem śnie­gu przy­sy­pa­ny, bia­ły Park w sza­rą ci­szę po­grą­żył się cały I z ja­kichś głu­chych tę­sk­not się spo­wia­da. Drzew na­gich dłu­ga ciem­na ko­lum­na­da Wije się sen­nie i w dali gdzieś gi­nie, Wije się ci­cho po bia­łej rów­ni­nie I bie­gną ław­ki ale­ją sze­re­giem, Sa­mot­ne, pu­ste, ubie­lo­ne śnie­giem".   Leopold Staff

 

 

 

 

 

Sekcja plastyczna :)

--------------------------------------------------------

Warsztaty fotograficzne :):)

 

----------------------------------------------------------

 

Sekcja gier stolikowych :)