Wolna Strefa

Marzec 2021

Marzec 2021

Opublikowano: 10.03.2021

Wiosna   Młode jesz­cze ga­łę­zie tężą się po­krót­ce W zie­lo­nej, pniom dla zna­ku przy­da­nej ob­wód­ce. Kwia­ty, kształt swój pół­sen­nie zga­du­jąc za­wcza­su, Ni­kłym pą­kiem wkra­cza­ją w nie­zna­ną głąb lasu. W dali — po­strach na wró­ble prze­sad­nie rę­ka­ty Z ze­szło­rocz­nym roz­pę­dem chy­li się we świa­ty, Jak­by chciał paść w ra­mio­na po­bli­skiej cier­piał­ki, Co na­prze­ciw cień w skró­cie rzu­ca w pia­sek miał­ki W ob­ło­ku — ob­łok dru­gi na­pu­szy­ście pło­nie. Wró­bel łeb za­prze­pasz­cza w swych skrzy­deł osło­nie, Jakg­dy­by na­słu­chi­wał, co mu dzwo­ni w ser­cu? Świat, zda się, dziś nam na­stał, a na pola szczer­cu. Bolesław Leśmian

 

 

08.03.2021

Gościnnie w klubie WS Orla :)

 

Oto konstrukcje młodych geniuszy!!!

 

---------------------------------------------------------------

03.03.2021

W środy króluje u nas nauka gry na gitarze :)

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

01.03.2021

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Spacer śladami pomników upamiętniających  żołnierzy:)